Клиентите имат право да се възползват от правото на връщане на стока според правилата на ЕС, като в рамките на 14 дневен срок от поръчването на стоката, имат право да я върнат или откажат като спазят предвидените в закона условия и ред. Разходите по доставката на стоката до Продавача (handicraft.bg) ( е за сметка на клиента. Ориентировъчни цени за превоз на стоките можете да получите от представителя на куриера.

При получаване на стоката, молим клиентите внимателно да оглеждат стоката за транспортни дефекти и при наличие на такива да откажат приемането на стоката, като упоменат причината пред превозвача.

При поява на дефекти поради неправилна употреба или удари, изпускания, прекомерен натиск, излагане на високи температури, контакт с агресивни вещества Димитър Стоименов (handicraft.bg) в качеството на собственик на handicraft.bg не носи отговорност за безплатно отстраняване на рекламации.

Разбира се, ще направим всичко възможно да помогнем на нашите клиенти, като подменим, ако е възможно, повредените продукти в най-кратък срок с възможно най-ниски разходи.